Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Izdelava cisterne

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

Cisterna za kurilno olje

KOVINSKE CISTERNE ZA KURILNO OLJE

Kovinske cisterne izdelamo po vaših željah, poljubnih obliki in dimenziji, v dveh izvedbah:

– ENOPLAŠČNE cisterne za kurilno olje z lovilnim bazenom
– DVOPLAŠČNE cisterne za kurilno olje

Cisterne za kurilno olje izdelujemo iz pločevine debeline minimalno 3 mm, večje cisterne pa iz 4, 5 ali 6 mm pločevine. Cisterne za olje so lahko razlučnih oblik: okrogle cisterne, ovalne cisterne ali pravokotne cisterne od najmanjših do 50.000 L.

ENOPLAŠČNA NADZEMNA KOVINSKA CISTERNA ZA KURILNO OLJE

Cisterne za kurilno olje izdelamo v poljubni obliki in dimenziji po vaši želji. Cisterne imajo vse potrebne certifikate (ateste) in dvoletno garancijo.

Enoplaščna cisterna pri vgradnji po zakonu o shrambi kurilnega olja potrebujelovilni bazen, zato imamo v naši ponudbi tudi atestirane kovinske lovilne bazene, ki so minimalno 8 cm širši in daljši od cisterne, volumen pa mora biti 10% večji. Cisterne so v osnovi pobarvane s temeljno barvo. Na vašo željo cisterno za kurilno olje tudi finalno pobarvamo z lakom in jo dostavimo na vaš naslov. Če je dostop kjer bo stala cisterna težaven, lahko naredimo več manjših cistern, ki jih povežemo med seboj ali cisterno in lovilni bazen zvarimo pri vas.

NADZEMNE DVOPLAŠČNE KOVINSKE CISTERNE ZA KURILNO OLJE

Dvoplaščne cisterne izdelujemo do prostornine 70.000 L in za razliko od
enoplaščnih, ne potrebujejo lovilnega bazena.

Prednosti teh cistern so, da so v enem kosu, kar pomeni lažjo namestitev in
kvaliteten nadzor tesnosti. Tesnost nadzorujemo s kontrolo nivoja medplaščne
tekočine ali pa z elektronsko napravo ki z nadtlakom kontrolira tesnost.. Nudimo vam tudi napravo za nadzor nivoja kurilnega olja v cisterni.

Cisterne so izdelane po standardu SIST EN 12285-2:2005 in DIN 6620, DIN
6622, DIN 6625.

Cisterne imajo vse potrebne certifikate (ateste) in imajo dve leti garancije.

Cisterni priložimo vse zakonsko potrebne dokumente: ateste materialov, varilcev, poročilo o tesnosti in garancijo.

PODZEMNE DVOPLAŠČNE KOVINSKE CISTERNE

Podzemne kovinske cisterne izdelujemo od 1.500 L naprej do 70 m3 po standardu SIST EN 12285-1:2003 (DIN 6608).

Dvoplaščna podzemna cisterna ne potrebuje betonskega jaška in se lahko postavi direktno v zemljo. Cisterna je korozijsko zaščitena s temeljno barvo in hidroizolacijo. Za lažji dostop se naredi tudi kovinski jašek s pokrovom. Grajena in opremljena je tako, da je onemogočeno onesnaženje okolja (vode, zraka ali tal). Tesnost se tako kot pri kletni cisterni nadzoruje s kontrolo nivoja medplaščne tekočine ali pa z napravo z elektronskim nadzorom tesnosti.

VGRADNJA PODZEMNE DVOPLAŠČNE CISTERNE

Za vgradnjo je potrebno izkopati jamo, ki naj bo približno 0,5 m širša in daljša od cisterne. Na dno jame je treba nasuti 10 cm finega peska (0-4 mm) na katerega položimo cisterno, nato z enakim peskom obsujemo cisterno za zaščito hidroizolacije pred mehanskimi poškodbami. Zasuti cisterni vstopni jašek omogoča dostop do revizijske odprtine s priključki. Vstopni jašek je pokrit s pokrovom iz navadne ali aluminijaste rebraste pločevine.

Cisterna ima naslednje standardne priključke na revizijski odprtini v vstopnem jašku:

1 – priključek za polnjenje
2 – priključek za odzračevanje
3 – priključek za odvzem
4 – priključek za merjenje nivoja kurilnega olja
5 – v vstopnem jašku je posoda za kontrolo nivoja medplaščne tekočine
6 – priključek za povezavo cisterne z objektom
7 – priključek za odzračevanje cisterne

Za povezavo vstopnega jaška z objektom je potrebno položiti alkaten cev premera 50 mm po kateri se položijo bakrene cevi za povezavo cisterne in gorilca peči.

1 – rezervoar za nadzor tesnosti
2 – polnilni priključek s polnilno kapo 2 cole
3 – priključek za odzračevanje povezan z alkaten cevjo
4 – priključek za merilno uro
5 – priključek za sesalni in povratni vod povezano z alkaten cevjo z objektom
6 – odzračevanje medplaščnega prostora

Tesnost nadzorujemo s kontrolo nivoja medplaščne tekočine (rezervin, antikorozivna tekočina), ki je nalita med obema plaščema cisterne. Nivo kontroliramo v posodi za kontrolo nivoja. Za nadzor nivoja medplaščne tekočine vam lahko vgradimo signalizator, ki vas z zvočnim alarmom in utripajočo lučjo opozori na napako. Kontrolo tesnosti lahko izvajamo tudi z elektronsko napravo, ki z nadtlakom nadzira tesnost in nas v primeru netesnosti opozori z alarmom. Nudimo vam tudi merilec za nadzor nivoja kurilnega olja v cisterni. Naprava meri nivo olja na daljavo (LINK). Vsa vgradna dela lahko na željo kupca opravimo mi. Cisterni priložimo vse zakonsko potrebne dokumente: ateste materialov, varilcev, poročilo o tesnosti in garancijo.